Už se nám blíží termín nalodění…

Termín nalodění se nám pomalu blíží. Podaří se nám opravit naši loď a vyplout? My věříme, že ano.

Recommended Reading